Voor verwijzers

MiSi NeuroPsy levert zorg binnen de BGGZ/SGGZ voor jeugd en volwassenen in het centrum van Rotterdam (loopafstand centraal station). Wij bieden verzekerde zorg voor de volgende diagnosegroepen: 

  • Stemmingsstoornissen (Depressie/Angst)
  • Persoonlijkheid
  • Somatoform
  • Dissociatief
  • Neurocognitief
  • Ontwikkelingsstoornissen (Autisme/ADHD)

Extra COVID-aanbod: Online Zorg

Exclusie: Bipolaire beelden, manifeste psychotische stoornissen, actieve suicidaliteit en/of automutilatie en enstige neuropsychiatrische beelden. Overleg via 06-2818 3284 gerust bij twijfel over een bepaalde verwijzing. 

Indien gewenst bieden wij behandeling ook aan waarbij de patiënt centraal staat, en waarbij oog is voor de diversiteit in de achtergrond van de patiënt (linguïstische, psychosociale en culturele achtergrond). In 2020 werken wij samen met de volgende zorgverzekeraars: VGZ (waaronder ook Univé, ZEKUR, IZZ, IZA), DSW (daar vallen o.a. DSW en Stad Holland onder), Menzis (daar vallen Menzis en Anderzorg onder) en DSW RMA (voorheen Arts & Zorg) en Achmea (waaronder ook o.a. Zilveren Kruis, FBTO, Avero Achmea, Interpolis). Patiënten hoeven geen eigen bijdrage te leveren voor geleverde zorg. NB: Patiënten dienen rekening te houden met het eigen risico (385 euro in 2020). 

Voor verzekerde zorg is een geldige verwijzing noodzakelijk. Bij voorkeur ontvangen wij verwijzingen middels zorgdomein.
Op de verwijsbrief dienen de volgende gegevens te staan:

1. Datum verwijzing
2. Gegevens verwijzer: Naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening.
3.
Gegevens patiënt: Naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN (of inschrijfnummer).
4.
Reden verwijzing: Vermoeden van een DSM-5 benoemde stoornis.
5.
Er wordt verwezen naar de Generalistische Basis/Specialistische GGZ.