Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Onze werkwijze

Behandeling bij MiSi NeuroPsy

Een behandeling bij MiSi NeuroPsy is in verschillende fases opgebouwd. We starten met de aanmelding. Vervolgens komt een intakegesprek en komen we hopelijk gezamenlijk tot een behandelplan. Daarna gaan we aan de slag met uw behandelplan. We kijken tussendoor regelmatig of we nog op de goede weg zijn en werken toe tot een afronding. 

Kwaliteitsstandaarden

Binnen MiSi NeuroPsy wordt gewerkt volgens de laatste wetenschappelijke standaarden voor de geldende beroepsgroepen. Om dit te borgen werken er bij MiSi gepromoveerde onderzoekers die wekelijks de wetenschappelijke standaarden van MiSi NeuroPsy monitoren en daar nodig aanvullen. Zo wordt er momenteel de interne bibliotheek aangevuld met veel informatie over het screen-to-screen en telefonisch behandelen. Gedurende de behandeling wordt door betrokkenen met u meegewerkt en gedacht om de behandeling zo veel als mogelijk op maat te krijgen.

Aanmelding

Uw aanmelding (via de huisarts of onze website) komt binnen bij het aanmeldteam die het dagelijks controleert en verwerkt. Hierna wordt uw verwijzing binnen de indicatiestaf besproken en beoordeeld. Hieruit kan komen 1) dat u direct een intakeafspraak kunt krijgen, 2) dat wij u en/of uw verwijzer bellen voor andere informatie of 3) dat wij u en/of uw verwijzer informeren dat wij niet de juiste zorgaanbieder voor u zijn. Ook als de zorg mogelijk niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar geeft het aanmeldteam dit aan en bekijkt met u de mogelijkheden. 

Als u in aanmerking komt voor een intakeafspraak dan neemt het aanmeldteam contact met u op om een afspraak te plannen. U krijgt dan een vragenlijst toegezonden om uw klachten alvast in kaart te brengen welke tijdens het intakegesprek met u besproken zal worden. Ook kunt zich aanmelden bij het digitale platform NiceDay en een connectie maken met de behandelaar via deze link. Meer informatie over mentale gezondheid kunt u lezen via de niceday app.    

Intake en diagnose

De intake is het eerste gesprek dat u heeft met een behandelaar. Tijdens dit gesprek bespreken we wat uw klachten zijn en wat uw hulpvraag is. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Hierna volgt er een behandelplan gesprek. Dit gesprek kant tijdens uw eerste afspraak zijn maar is vaker tijdens uw tweede afspraak. De behandelaar bespreekt met u de diagnose en welke behandelmogelijkheden er zijn. Samen met de behandelaar kiest u de behandelvorm die het beste bij u past. Samen met de behandelaar stelt u het behandelplan op. Aan het einde van de intakefase wordt het behandelplan altijd in overeenstemming met u als akkoord in uw elektronisch patiënten dossier gezet. 

Als uit de intake blijkt dat u andere zorg nodig heeft dan bespreekt de behandelaar de vervolgstappen met u. Het kan ook zijn dat nader diagnostiek nodig is. MiSi NeuroPsy heeft ook een eigen diagnostiekteam.

Het kan gebeuren dat na het eerste gesprek onze zorg toch niet past bij u of dat er geen ‘klik’ is met de behandelaar. Als blijkt dat behandelaanbod niet past dan wordt samen met u gekeken naar waar bij onze ketenpartners wel de beste zorg geboden kan. 

Een goede match met de behandelaar is heel belangrijk. Aan het eind van de intakefase zal de behandelaar dan ook aan u vragen of de match goed is om de behandeling te starten. Mocht de klik er niet zijn met de behandelaar dan wordt gekeken of een andere behandelaar van MiSi NeuroPsy een betere match is.

Behandelplan en behandeling 

Een kortdurende behandeling (voorheen BGGZ-behandeling) bestaat uit 3 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. Een specialistische behandeling (voorheen SGGZ-behandeling) is een behandeling voor ongeveer een jaar. De behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsvorm aangeboden worden. Farmacotherapie en psychiatrisch onderzoek is ook mogelijk. Het kortste traject is een maand, het meest voorkomende traject drie maanden en als nodig kan uw traject een jaar duren. Uw sessies zullen wekelijks zijn, tenzij in uitzonderlijke gevallen anders is afgesproken (eens in de 2 of 4 weken).

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. De behandelaar voert de behandeling uit volgens het behandelplan en de zorgpaden van MiSi NeuroPsy. Tijdens de behandeling krijgt u informatie en opdrachten waarmee u thuis aan de slag kunt. MiSi NeuroPsy maakt ook gebruik van eHealth-modules waarbij u bijvoorbeeld registraties en dagboeken kunt bijhouden, huiswerkopdrachten kunt maken en informatie kunt rustig kunt nalezen. Hierdoor kunt u thuis blijven werken aan uw behandeldoelen. 

Betrokken omgeving

Het is mogelijk om een naaste (familie, vriend) mee te nemen naar een gesprek. Geef dit vooraf aan bij uw behandelaar. Ook kunt u via eHealth alle informatie en uw voortgang met anderen delen.  

Evaluatiemomenten

Regelmatig wordt gekeken hoe het gaat. Zijn wij tevreden met de voortgang? Sluit de behandeling nog aan bij uw verwachtingen? 

In ieder geval zijn er bij elke afspraken momenten waarop we met u achteruit en vooruitkijken naar het verschil in uw gezondheid. Bij deze tussentijdse evaluaties wordt ook gekeken of de behandeling eventueel bijgesteld moet worden. Aan het einde van uw behandeltraject kijken we naar uw gezondheid en wordt ook gevraagd naar uw tevredenheid over de behandeling.

Afsluiting en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Vooraf wordt besproken hoe lang het traject duurt volgens onze inschatting. Dit kan tussen de drie tot dertig sessies liggen, ofwel een maand tot twaalf maanden. Indien nodig stellen we dat bij. Dit doen we tijdens de evaluaties.

In de behandeling bij MiSi NeuroPsy wordt altijd gewerkt aan afspraken om terugval te voorkomen. Daarom is onze behandelfocus niet alleen richting klinisch herstel maar ook om u persoonlijk, sociaal en maatschappelijk terug in uw kracht te zetten. Om dit te bereiken wordt er dus waar mogelijk multi-systemisch gewerkt. Bijvoorbeeld door het sociale steunsysteem te betrekken en indien deze er niet is te vergroten. Maar ook werken we met flash cards, waar u op terug kunt vallen als u het even niet meer weet. Op die manier kan u zelf aan de slag gaan als het in de toekomst even minder goed gaat. 

Behandelmethoden

De meest voorkomende behandelvormen die onze behandelaren u kunnen bieden zijn:

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk vooral op het veranderen van je manier van denken en interpreteren. Bij gedragstherapie wordt er vooral gericht op het veranderen van gedragspatronen (die de problemen en klachten in stand houden). Het doel van deze therapie is het aanleren van helpende denkpatronen en daarmee helpende gedragspatronen. We gaan er hierbij vanuit dat als mensen hun manier van denken en/of doen veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen.

MBCT

Bij Aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) worden meditatietechnieken gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze therapie wordt geleerd om zowel positieve als negatieve emoties en gedachten toe te laten en deze te aanvaarden voor wat ze zijn. Verder wordt aandacht besteed om meer stil te staan bij de ervaring in het hier en nu zonder deze te veroordelen.

IPT

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende en steunende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. Het doel van deze therapie is een (snelle) oplossing vinden voor de problemen waar iemand tegenaan loopt. Deze problemen hebben altijd te maken met recente veranderingen in relaties met (belangrijke) anderen. Tijdens de therapie wordt dan ook aandacht besteed aan het verbeteren van de relaties met anderen. 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeval of geweld. Het denken aan deze traumatische gebeurtenis roept dan nog steeds vervelende emoties op. Door het inzetten van een EMDR-behandeling wordt de heftige emoties bij een posttraumatische stressstoornis of andere traumagerelateerde stoornissen verminderd. 

Schematherapie

Met schematherapie is het mogelijk om oude ingewikkelde gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Tijdens deze therapie wordt geleerd om oude gedragspatronen te veranderen in gewenst gedrag, door onder andere het oude gedrag te erkennen en door het aanleren van nieuwe gedachten. 

MBT

Mentalization-Based Treatment is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met emotieregulatieproblemen, overgevoeligheid en impulsief gedrag. In deze therapie wordt aandacht besteed aan het leren waarnemen en begrijpen van het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Daarnaast wordt geleerd gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen te begrijpen.

ACT

Acceptance & Commitment therapy is een vorm van gedragstherapie, waarbij geleerd wordt om ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie). Hiernaast wordt tijdens deze therapievorm ook aandacht besteed aan op een gezonde manier afstand nemen van negatieve gedachten en meer in het hier en nu te leven.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie gaan we er van uit dat de sociale, relationele en culturele context altijd een rol speelt in de klachten. Bij deze therapievorm is het belangrijkste kenmerk dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Er wordt met betrokken partijen gewerkt om de onderlinge interactiepatronen in kaart te brengen en toe te werken naar verbetering hiervan. 

DGT

Dialectische gedragstherapie (DGT) focust op het leren grip te krijgen op heftige emoties, zoals somberheid, verdriet, boosheid en angst of een wisseling van emoties. Tijdens therapie wordt aandacht besteed aan het onderzoeken van deze (heftige) emoties, deze te begrijpen en er beter mee leren omgaan. 

EFT

Emotiegerichte therapie richt zich op het begrijpen, ervaren en veranderen van emoties. Verder wordt ook gericht op het bewust worden van onderliggende emoties en deze nieuwe betekenissen te geven, waardoor gedragsveranderingen mogelijk worden. 

PDT

Met psychodynamische therapie (PDT) is het mogelijk om meer inzicht in jezelf te krijgen. Tijdens deze therapie wordt aandacht besteed aan onbewuste gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld herinneringen uit de vroege jeugd) die nu niet meer bewust voor de geest te halen zijn, maar wel invloed hebben op de huidige gevoelens en gedrag.
De behandelingen bij MiSi NeuroPsy kunnen in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Farsi, Dari, Marokkaans (Berbers en Arabisch), klassiek Arabisch, Somalisch, Modern Hindi en Punjabi gegeven worden.

E-health

MiSi NeuroPsy heeft een inclusieve psychologische GGZ online behandel zorgpad ter beschikking via NiceDay applicatie. Meer informatie over de NiceDay app is hier te zien lezen: NiceDay app en mentale gezondheid.

Ter ondersteuning bij de behandeling maakt MiSi NeuroPsy gebruik van de volgende eHealth ondersteuning via Embloom en NiceDay:

  • Vragenlijsten (Nederlands en Engels)
  • Psycho-educatie bij behandelvorm: bijv. digitale zorg, introductie ACT, introductie CGT, introductie Schematherapie etc
  • Psycho-educatie bij klacht: bijv. angstklachten, assertiviteitsproblemen, piekeren, omgaan met stress, rouw etc.
  • Psycho-educatie bij stoornis: bijv. depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis, persoonlijkheidsstoornis algemeen etc.
  • Oefeningen bij bijv. CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve psychologie, exposure, etc.
  • Dagboeken: bijv. activiteitendagboek, angstdagboek, piekerdagboek etc
  • Modules zelfhulp van stichting Mirro: vb angst & paniek, geldzorgen, minder piekeren, rouwverwerking etc.
  • Modules behandeling: bijv. ACT, Depressie, Gegeneraliseerde angststoornis, Paniek, Slaap etc.

Wij bieden verschillende tools, video’s en links aan over onder andere psycho-educatie, EMDR en gedragspatronen.

 

BEZOEK ONS
Weena 732, 11e verdieping
3014 DA Rotterdam

Rhijnspoorplein 10 - 38,
1018 TX Amsterdam

CONTACT ONS
info@misineuropsy.nl
+316 2818 3284

+3110 318 00 88 (Rotterdam)
+3120 205 26 00 (Amsterdam)

     
                Aanmelden

 

MiSi Neuropsy 

Hoofdkantoor / postadres
Weena 742A
3014 DA Rotterdam

Behandellocaties
Weena 732 (11e verdieping)
3014 DA Rotterdam

Rhijnspoorplein 10 - 38 (Sarphati Plaza)
1018 TX Amsterdam

Openingstijden
Iedere werkdag zijn wij tussen 08.30 en 17.00 bereikbaar. Buiten deze openingstijden kunnen wij u helaas niet te woord staan.

Buiten onze openingstijden: Neem bij crisis of spoedgevallen direct contact op met uw huisarts of de huisartsenpost!

Home
Over MiSi NeuroPsy
Doorverwijzers
Wachttijden
Waardering
Tools, video’s en links
Aanmelden
Contact


Telefoon
+3110 318 00 88 (Rotterdam)
+3120 205 26 00 (Amsterdam)

E-mail
info@misineuropsy.nl (algemeen)
zorg@misineuropsy.nl (aanmelden/zorgvragen)

KvK-nummer
68947208 

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren