Missie

Het leveren van laagdrempelige, hoogwaardige zorg (diagnostiek en behandeling) waarbij de patiënt centraal staat, en waarbij oog is voor de diversiteit in de achtergrond van de patiënt (linguïstische, psychosociale en culturele achtergrond).  

Onze Missie voor uw Zorg - Omdat iedereen de beste zorg en aandacht verdient

  • Laagdrempelig en directe toegang tot GGZ zorg 
  • Hoogwaardige (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van meerdere psychische problemen 
  • Zorg voor jeugd, adolescenten, volwassenen en ouderen
  • Kortdurende zorg waar mogelijk en langdurige zorg waar nodig
  • De juiste kwaliteit en frequentie snel bepaald
  • Altijd aandacht voor sociaal en maatschappelijk herstel
  • Werken aan afspraken om terugval te voorkomen
  • Warme handdruk overdrachten naar partners in de regio als we u verwijzen
 
 

 

Wist je dat?

MiSi Neuropsy kenmerkt zich tot het leveren van direct hoogwaardige zorg. Dit zie je terug in de zeer korte wachtlijst waarbij er direct een team met de beste behandelaren en onderzoekers voor je klaar staat. Zo werken er bij MiSi NeuroPsy (op de achtergrond) doktoren, professoren (Erasmus Universiteit) en denken strategisch adviseurs (Nyenrode Universiteit) mee hoe de die belofte van MiSi NeuroPsy nog beter tot zijn recht komt. Zij die u voor gingen laten rapportcijfers achter van rond de 9!

 

Kwaliteitsstatuut

Per augustus 2017 beschikt MiSi NeuroPsy over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de geldende norm (te downloaden ter inzage). 

Download het kwaliteitsstatuut MiSi NeuroPsy

Het kwaliteitsstatuut geeft informatie over hoe een behandeling is opgebouwd, welke zorg geleverd wordt, de stappen (fases) van aanmelding tot afronding, waar u zelf invloed op hebt en dat samen met u bepaalt wordt hoe de diagnostiek en behandeling er uit gaat zien (samen beslissen). Ook kunt u lezen met welke partners er samengewerkt wordt en hoe u naasten betrokken kunnen worden. 

 

Download de meldcode MiSi NeuroPsy

In de meldcode is beschreven hoe MiSi NeuroPsy omgaat met het melden van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, stalking en ouderenmishandeling.

 

Download informatie en algemene voorwaarden MiSi NeuroPsy

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz en zijn van toepassing op de tussen de patiënt en de zorginstelling gesloten overeenkomst met betrekking tot behandeling. 

 

Download het privacybeleid MiSi NeuroPsy

In dit document is beschreven hoe MiSi NeuroPsy omgaat met uw privacy. Privacy houdt vooral in dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en voorkomen wordt dat er een lek (bijv. data lek) kan ontstaan. 

 

Download algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

In dit document wordt uitleg gegeven van de procedure bij MiSi NeuroPsy het gaat dan om informatie over het volgende onderwerpen:
- Werkwijze binnen MiSi NeuroPsy (intakefase, behandelplan, evaluatie en betrekken sociale omgeving zoals familie, naasten of  andere behandelaren)
- Vergoede zorg en eigen risico
- afspraak kan niet doorgaan
- inzage in uw dossier
- privacywetgeving en informatieveiligheid
- klachtenprocedure
- wat te doen in geval van crisis