Image

Duidelijke afspraken en geen wachtlijst

Bekijk de missie van MiSi

Alleen het beste zorgaanbod is goed genoeg voor u!

Wij zijn een diagnostiek- en behandelcentrum (BGGZ/SGGZ) in Rotterdam en bieden psychologische hulpverlening voor diverse klachten. U kunt op korte termijn terecht bij verschillende typen (neuro)psychologen, wij werken zonder intake- en behandelwachtlijst. We doen er alles aan om u weer snel in uw kracht te zetten. 

Waarvoor wij behandeling bieden:

 • Depressieve stoornis
 • Angststoornis (PTSS, dwang, fobieën)
 • Autisme spectrum stoornis
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Extra COVID-aanbod: Online Zorg

De diagnostiek in het kader van behandeling die wij kunnen doen:

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek 
 • IQ-onderzoek 
 • ADHD screening 
 • Autisme screening 

Waarvoor wij coaching/behandeling bieden (ook preventief): Niet verzekerde zorg:

Naast verzekerde zorg bieden wij ook niet-verzekerde zorg en dienstverlening aan: Relatie therapie, Slaapstoornis, ondersteuning bij burn-out klachten en diverse mogelijkheden voor coaching en begeleiding. Wij hanteren hiervoor een tarief van 80,- Euro per sessie. 

 • Burn-out (preventie)
 • Relatiecoaching 
 • Arbeidscoaching
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Losstaande (neuro)psychologische diagnostiek

Bij uw eerste afspraak is het advies om iemand mee te brengen voor nadere diagnostiek informatie als wel voor het opnemen van de informatie die u aangereikt krijgt. De mogelijkheid bestaat, in overleg met uw behandelaar, om uw naasten tussentijds en bij het einde aan uw afspraken te laten deelnemen. Zie pagina Werkwijze voor meer informatie over wat u kunt verwachten als u zich aanmeldt bij ons. 

Ter ondersteuning bij de behandeling maken wij ook gebruik van e-Health (via NiceDay, Embloom en Therapieland). Hierbij kunt u denken aan een bibliotheek met informatie over uw klachten en diagnose maar ook het maken van dagboeken, oefeningen en het chatten en beeldbellen met uw behandelaar. Uw behandelaar zal u helpen met de keuze en instructies. 

- Vragenlijsten (Nederlands en Engels)
- Psycho-educatie bij behandelvorm: bijv. digitale zorg, introductie ACT, introductie CGT, introductie Schematherapie etc.
- Psycho-educatie bij klacht: bijv. angstklachten, assertiviteitsproblemen, piekeren, omgaan met stress, rouw etc.
- Psycho-educatie bij stoornis: bijv. depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis, persoonlijkheidsstoornis algemeen etc.
- Oefeningen bij bijv. CGT, ACT, Mindfulness, Schematherapie, Positieve psychologie, algemeen etc.
- Dagboeken: bijv.activiteitendagboek, angstdagboek, piekerdagboek etc
- Modules zelfhulp van stichting Mirro: vb angst & paniek, geldzorgen, minder piekeren, rouwverwerking etc.
- Modules behandeling: bijv. ACT, Depressie, Gegeneraliseerde angststoornis, Paniek, Slaap etc.

 

De behandelaar en u

De match tussen behandelaar en u staat centraal, omdat u centraal staat bij ons. U hebt de keuze uit behandelaren van diverse leeftijden, man/vrouw, culturele achtergronden en behandelaren die een andere taal dan de Nederlandse spreken. Bij ons werken als behandelaren (neuro)psychologen, jeugdpsychologen, medisch psychologen, Gz-psychologen en een Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog. De meest voorkomende behandelvormen die onze behandelaren u kunnen bieden zijn: CGT, IPT, EMDR, MBT, ACT, DGT, EFT, MBCT, Schema Therapie, Multisysteem Therapie en Psychodynamische Therapie. De behandelingen bij MiSi NeuroPsy kunnen in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Farsi, Dari, Marokkaans (Berbers en Arabisch), klassiek Arabisch, Somalisch, Modern Hindi en Punjabi gegeven worden.

Kortom, er zijn veel mogelijkheden zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen matchen met een behandelaar. Wij kijken al vanaf het eerste gesprek met u welke behandelaar het beste bij uw zorgvraag past en samen wijzigen we dit nadien daar nodig. Het behandelteam is gedurende de hele week tot uw dienst. Dit is maandag tot zaterdag van 09:00-21:00. De voorkeurstijden van de behandelaren zijn doordeweeks tussen 09:00-17:00, echter mocht uw werk/studie- en/of thuissituatie vragen om afspraken in de avonden of op zaterdagen kan dat ook. 

Zie ook pagina Werkwijze voor een nadere uitwerking van uw route door onze organisatie en pagina Behandelvormen voor welke behandelmethoden gebruikt worden. 

Erkende instelling 

MiSi Neuropsy is als instelling erkend in het register ‘Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners’ (AGB: 22227546). Zo zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. MiSi NeuroPsy is ook volgens de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZI) van rechtswege als toegelaten aangemerkt. 

HKZ – Kwaliteitsmanagementsysteem: Kleine Organisaties

Het door MiSi NeuroPsy gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ- certificatieschema Kleine Organisaties, versie 2010 voor het toepassingsgebied: Psychologische en psychiatrische hulpverlening en het verlenen van zorg en diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

               

 

Keurmerk Basis GGZ 2020

Per 1 januari 2020 draagt MiSi NeuroPsy het Keurmerk Basis GGZ. MiSi NeuroPsy laat hiermee zien dat zij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en met dit keurmerk voorloper zijn in de Basis GGZ. MiSi NeuroPsy is voornemens dit keurmerk te behouden door steeds hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van zorg en die kwaliteit steeds een stap verder te brengen.  

                    

Privacy en persoonsgegevens onder de nieuwe wet AVG 

Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. MiSi NeuroPsy zorgt er voor dat uw gegevens conform deze wetgeving worden verwerkt. Voor meer informatie kunt u bij uw behandelaar terecht. Ook als wilt aangeven dat we bepaalde gegevens van uw niet mogen verwerken kunt u dit bij uw behandelaar aangeven. 

Wij gebruiken uw BSN nummer om u als unieke persoon te kunnen indentificeren voor het leveren van uw zorg. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) geeft een aantal algemene normen voor het gebruik van het BSN. Voor de zorg is dit specifiek verder uitgewerkt in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (tot voor kort de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)). Mocht u meer willen weten over waarom we uw BSN verwerken bij het leveren van uw zorg, kijk dan ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg