Waardering

Lees verder: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-misi-neuropsy-oegstgeest-10000070.

Gemiddeld rapportcijfer zorgkaart: 2018: 9.6; 2019: 9.7; 2020: 9.6.

MiSi NeuroPsy acht het van belang om direct ná behandeling een aantal concrete factoren met betrekking tot de behandeling uit te vragen bij de zorgnemer; Consumer quality index Ambulante zorg (CQ). De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Bejegening (score op schaal 1 – 5)                    : 2018: 4,95; 2019: 4,75
Samen beslissen (score op schaal 1 – 5)           : 2018: 4,11; 2019: 4,00
Uitvoering behandeling (score op schaal 1 – 5) : 2018: 4,63; 2019: 4,28

Rapportcijfer (score op schaal 0-10): 2018: 8,93; 2019: 8,34.

 

Toelichting

Met de bovenstaande schalen bedoelen wij: Bejegening; hoe zijn wij met u omgegaan, Samen beslissen; hoeveel ruimte heeft u gehad om mee te denken en beslissen, Uitvoering behandeling; is uw zorg naar tevredenheid uitgevoerd en Rapportcijfer; welk cijfer geeft u aan de geleverde zorg. Deze gegevens worden elke maand geanalyseerd en besproken binnen het team. Daar nodig treffen we aanpassingen om dichter bij uw wensen te komen. Het continue meten van de kwaliteit van onze zorgverlening is voor ons uitermate belangrijk. Wij horen graag hoe u onze kernbelofte, namelijk het leveren van de best mogelijke zorg, ervaren heeft. Een andere kernbelofte is dat wij u en uw omgeving centraal zetten gedurende het zorgtraject. Middels uw antwoorden op tevredenheidsvragen meten wij hoe goed wij onze zorg leveren. Ons streven is elke keer weer om een 100% score te halen; om 100% de zorg naar uw wensen in te richten en te leveren.  

        

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is gedocumenteerd en vastgesteld voor het jaar 2018/2019 overeenkomstig de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Patiënten/cliënten hebben de mogelijkheid om hun ontevredenheid/klachten te uiten en deze in te dienen. Patiënten/cliënten kunnen hun ontevredenheid uiteraard uiten bij de behandelaar of regiebehandelaar. Op deze wijze kan laagdrempelig bemiddeld worden en gezocht worden naar een oplossing (eventueel met bemiddeling van directie). MiSi NeuroPsy is ook aangesloten bij het Klachtenloket Zorg, welke zorg draagt voor een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Het Klachtenloket Zorg geeft MiSi NeuroPsy advies bij de afhandeling van klachten en faciliteert een onafhankelijke klachtenfunctionaris. MiSi NeuroPsy is ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: De geschillencommissie Zorg.

          

 

 

Cliëntenraad

Deelname aan Cliëntenraad: MiSi NeuroPsy Rotterdam Centrum heeft psychologische zorg van goede kwaliteit hoog in het vaandel staan en wil graag dat de psychologische zorg voor u goed geregeld is. Wij stellen uw mening over onze zorg zeer op prijs. Middels deelname aan de cliëntenraad denkt u mee over belangrijke zaken die u of uw therapie aangaan. In dit kader geeft u over enkele zaken advies aan de directie. U kunt meedoen als (oud) cliënt, of als naaste van een (oud) cliënt.